Nåvågars bærekraftarbeid

Nyvågar er Miljøfyrtårnsertifisert og vi jobber kontinuerlig mot en mer bærekraftig driftsmåte. I begynnelsen av 2021 gikk vi gjennom en resertifisering og evaluerte tiltak og mål. Vi vil være tydelige og informere om arbeidet vårt og ønsker kommunisere fortløpende om prosesser og tiltak. Vi ønsker ikke bare engasjerte medarbeidere uten også engasjerte gjester. Bærekraftarbeidet skal løpe som en rød tråd gjennom hele virksomheten.

Mål og tiltak 2022/2023

Vi fortsetter arbeidet videre mot en mer bærekraftig virksomhet i alle ledd. Vi har alltid jobbet mot matsvinn, men nytt i 2023 er at vi nå måler og rapporterer matsvinn daglig. Vi har nå blitt sertifisert som fiskemottak, og tar imot fersk fisk direkte på brygga som vi serverer gjestene våre. Kokken vår fortsetter å lage fantastiske retter av bifangst fått fra lokale fiskere.

I tillegg skal vi få vår egen kjøkkenhage med hjelp fra Polarhagen i Lofoten. Her dyrker vi urter som vi kan bruke på kjøkkenet for å gjøre maten enda mer kortreist. Vi har stort fokus på lokal og kortreist/ureist mat, og jobber aktivt mot en mer bærekraftig drift. Vi tilbyr også et større utvalg av vegetarretter på menyen. Nyvågar arrangerte Vegetaraften med stor suksess, og vil gjenta denne opplevelsen flere ganger i tiden framover.

I resepsjonsbutikken tilbyr vi mye lokale produkter, og aktiviteter i nærområdet hvor vi bruker lokale aktører.

Personalet har også gjennomført ulike kurs med fokus på bærekraft. Nyvågar vant prisen for «Årets kjøkken» 2022 på Classic Award i februar.